REGATA CAMPIONAT DE CATALUNYA

REGATA CAMPIONAT DE CATALUNYA

Dia i horari de sortida: dissabte 3 de juny a les 5.45 h.

Dia i hora aproximada d’arribada: diumenge 4 de juny a les 20 h. aprox.

Punt de sortida: Club de Rem Tortosa (Passeig Moreira).

Punt de recollida: Club de Rem Tortosa (Passeig Moreira).

S’ha de portar: Esmorzar i dinar del dissabte, roba de recanvi, tovalloles, sac de dormir, impermeable, roba de competició i D.N.I.  i  Fotocòpia de la cartilla de la Seguretat Social o  fotocopia de la TIS

 

MOLT IMPORTANT: En pujar a l’autobús, s’ha d’anar vestit amb el xandall del Club

 

Preu de participació i viatge: 82 Euros

Es cobrarà en pujar a l’autobús.

Responsable Neus Curto  TELF. 679 19 06 70