II REGATA PROMOCIÓ BANYOLES

Dia i horari de sortida: 2 de desembre a les 06:00 AM.

Dia i Hora aproximada d’arribada: 2 de desembre a les 20:00 PM.

Punt de sortida: Estació autobús Hife.

S’ha de portar: Esmorzar, dinar, roba de recanvi, tovalloles, impermeable, DNI, FOTOCOPIA DE LA SEGURETAT SOCIAL O FOTOCOPIA TIS I, roba de competició i sobretot roba d’abric.

MOLT IMPORTANT: En pujar a l’autobús, s’ha d’anar vestit amb el xandall del Club.

Preu de participació i viatge: 28€

Es cobrarà al pujar a l’autobús.

Responsable Neus Curto Altadill TELF: 679190670