OPEN DE CATALUNYA A BANYOLES

Dia i horari de sortida: 13 d’Abril a les 07:00 AM

Dia i hora aproximada d’arribada: 15 d’Abril a les 20:00 PM

Punt de sortida: Estació d’autobús Hife.

Punt de recollida: Estació autobús Hife.

S’ha de portar: Esmorzar, dinar, roba de recanvi, tovalloles, impermeable, roba de competició i D.N.I. Fotocopia de la cartilla de la Seguretat Social o fotocopia de la TIS.

IMPORTANT: al pujar al autobús s’ha d’anar vestit amb el xandall del Club.

Preu de participació i viatge: 140€. es cobrarà en pujar a l’autobús.

Responsable: Marc Franquet Telf. 615562200