CAMPIONAT DE CATALUNYA

Dia i horari de sortida: 25 de maig 6:00 AM.

Dia i hora aproximada d’arribada: 27 de maig a les 20:00 PM.

Punt de sortida: Estació Autobusos Hife.

Punt de recollida: Estació d’Autobusos Hife.

S’ha de portar: Esmorzar, dinar del divendres, roba de recanvi, tovalloles, impermeable, roba de competició, D.N.I. i fotocòpia de la cartilla de la Seguretat Social o fotocopia de la T.I.S.

Preu de la participació i viatge: 150€ de viatge, es cobrarà abans de pujar a l’autobús.