Horaris d’estiu

Els horaris els mesos de Juny, Juliol i Agost, són els següents:

Matí: 9:00-13:00

Tarde: 18:00-20:30

En el mes d’Agost, Dissabtes i Diumenges tancat