Eleccions a la Junta Directiva

El Club de Rem Tortosa convoca eleccions per a la totalitat de càrrecs de la Junta Directiva, d’acord amb l’article 9 dels estatuts, essent aquest l’únic punt de l’ordre del dia; la Junta Directiva està formada per un nombre de membres no inferior a 3 ni superior a vint-i-un segons l’article 12.2, la condició per ser elector i elegible és l’establerta a l’article 15 dels estatuts.
El dia 13 de febrer de 2023 a les 19:30 hores es farà el sorteig per als tres components de la Junta Electoral, i el cens que estarà exposat fins al dia de les eleccions. Les candidatures es poden presentar fins al dia 24 de febrer de 2023, i les reclamacions per a la presentació de candidatures fins al dia 2 de març de 2023. El dia de les eleccions serà el 7 de març de 2023, lloc: seu social, el col·legi electoral estarà obert des de les 19 hores fins a les 21 hores; l’elector s’acreditarà mitjançant DNI. 

El President del Club de Rem Tortosa: José Maria Chavarria