Avís legal

Sobre la Propietat legal i el Copyright

El propietari d’aquest web i el seu contingut és el Club de Rem Tortosa, d’ara endavant l’Entitat. Queda prohibida la transmissió, cessió, venda, lloguer o exposició pública d’aquesta web sense la corresponent autorització del Club de Rem Tortosa. La informació i consells presentats en aquesta web són de caràcter orientatiu quedant l’entitat exempta de qualsevol responsabilitat derivada de la falta d’exactitud o efectivitat en aquesta informació o consells.

L’Entitat es reserva el dret de modificar el contingut de la web sense previ avís i sense cap mena de limitació. La informació remesa a aquesta web o introduïda a través dels seus formularis haurà de ser veraç i no vulnerar el dret a tercers ni la legalitat vigent.

L’Entitat declina qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb la persona o empresa que tingués perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats per virus informàtics o per elements informàtics de qualsevol classe perquè no pot garantir al 100% l’absència de virus ni d’altres elements a la web.

Condicions d’Utilització de la web

L’Entitat ofereix a la seva web informació relacionada amb el tipus d’activitat, productes i serveis que realitza, prèvia subscripció i en els termes i condicions que siguin pactats.

L’Entitat es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a https://www.remtortosa.org podent limitar o no permetre l’accés a aquesta informació. Especialment, l’Entitat es reserva el dret a eliminar, limitar o impedir l’accés al seu web quan sorgeixin dificultats tècniques per fets o circumstàncies alienes a l’Entitat que, al seu criteri, disminueixin o anul·lin els nivells de seguretat adoptats per a l’adequat funcionament de la web.

Política de Protecció de Dades Personals

Alguns serveis prestats a la web poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de Dades Personals.

Les dades personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporades als corresponents fitxers automatitzats.

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a l’Entitat són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació en aquests.

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES?

Les teves dades seran tractades únicament pel Club de Rem Tortosa, amb domicili a Carretera vella Tortosa-Amposta, 19, 43500, Tortosa.

AMB QUINES FINALITATS TRACTAREM LES TEVES DADES?

Les dades personals que facilitis en registrar-te o en utilitzar la web seran tractades pel Club de Rem Tortosa per a la teva correcta identificació i facilitar-te informació i comunicacions sobre aquelles activitats o serveis que l’Entitat pugui oferir. Complementàriament, les teves dades podran ser tractades per a sol·licitar la teva valoració sobre les activitats o serveis esmentats.

QUINS DRETS TENS COM USUARI?

Tens dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, a la limitació del seu tractament, a oposar-t’hi i la seva portabilitat, així com a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les teves dades.

Per exercir els teus drets, pots personar-te a les oficines de l’Entitat o fer ús del formulari de contacte de la secció Contacte (https://remtortosa.org/contacte).

Cookies

L’Entitat pot usar cookies quan un usuari navega per la web, associant-se únicament amb el navegador d’un ordinador determinat (un usuari anònim), i no proporcionen per si el nom i cognoms de l’usuari. Gràcies a les cookies, resulta possible que l’Entitat reconegui els navegadors dels usuaris registrats després que aquests s’hagin registrat per primera vegada, sense que hagin de registrar en cada visita per accedir a les àrees i serveis reservats exclusivament a ells. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació d’aquestes al seu disc dur.

Translate »