Sobre la Propietat legal i el Copyright

El propietari d’aquest web i el seu contingut és el Club de Rem Tortosa, d’ara endavant l’Entitat. Queda prohibida la transmissió, cessió, venda, lloguer o exposició pública d’aquesta web sense la corresponent autorització del Club de Rem Tortosa. La informació i consells presentats en aquesta web són de caràcter orientatiu quedant l’entitat exempta de qualsevol responsabilitat derivada de la falta d’exactitud o efectivitat en aquesta informació o consells.

L’Entitat es reserva el dret de modificar el contingut de la web sense previ avís i sense cap mena de limitació. La informació remesa a aquesta web o introduïda a través dels seus formularis haurà de ser veraç i no vulnerar el dret a tercers ni la legalitat vigent.

L’Entitat declina qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb la persona o empresa que tingués perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats per virus informàtics o per elements informàtics de qualsevol classe perquè no pot garantir al 100% l’absència de virus ni d’altres elements a la web.

Condicions d’Utilització de la web

L’Entitat ofereix a la seva web informació relacionada amb el tipus d’activitat, productes i serveis que realitza, prèvia subscripció i en els termes i condicions que siguin pactats.

L’Entitat es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a https://www.remtortosa.org podent limitar o no permetre l’accés a aquesta informació. Especialment, l’Entitat es reserva el dret a eliminar, limitar o impedir l’accés al seu web quan sorgeixin dificultats tècniques per fets o circumstàncies alienes a l’Entitat que, al seu criteri, disminueixin o anul·lin els nivells de seguretat adoptats per a l’adequat funcionament de la web.

Política de Protecció de Dades Personals

Alguns serveis prestats des de la web o altres mitjans electrònics, poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

És per aquest motius, que les dades personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporades als corresponents fitxers automatitzats.

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a l’Entitat són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació en aquests.

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES?

Les teves dades seran tractades únicament pel Club de Rem Tortosa, amb domicili a Carretera vella Tortosa-Amposta, 19, 43500, Tortosa.

AMB QUINES FINALITATS TRACTAREM LES TEVES DADES?

Les dades personals que facilitis fent ús dels formularis de la web o de qualsevol altre mitjà electrònic emprat per l’entitat, seran tractades pel Club de Rem Tortosa per a la teva correcta identificació i facilitar-te informació i comunicacions sobre aquelles activitats o serveis que l’entitat pugui oferir. Complementàriament, les teves dades podran ser tractades per a sol·licitar la teva valoració sobre les activitats o serveis esmentats.

QUINS DRETS TENS COM USUARI?

Tens dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, a la limitació del seu tractament, a oposar-t’hi i la seva portabilitat, així com a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les teves dades.

Per exercir els teus drets, pots personar-te a les oficines de l’Entitat o fer ús del formulari de contacte ubicat a la plana principal de la nostra web (https://remtortosa.org/).

Cookies

L’Entitat pot usar cookies quan un usuari navega per la web, associant-se únicament amb el navegador d’un ordinador determinat (un usuari anònim), i no proporcionen per si el nom i cognoms de l’usuari. Gràcies a les cookies, resulta possible que l’Entitat reconegui els navegadors dels usuaris registrats després que aquests s’hagin registrat per primera vegada, sense que hagin de registrar en cada visita per accedir a les àrees i serveis reservats exclusivament a ells. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació d’aquestes al seu disc dur.