Eleccions a la Junta Directiva

El Club de Rem Tortosa convoca eleccions per a la totalitat de càrrecs de la Junta Directiva, d’acord amb l’article 9 dels estatuts, essent aquest l’únic punt de l’ordre del dia; la Junta Directiva està formada per un nombre de membres no inferior a 3 ni superior a vint-i-un segons l’article 12.2, la condició per ser […]

Eleccions a la Junta Directiva Llegeix més »